ReadyPlanet.com
dot
สินค้าและบริการ
dot
bulletสว่านแม่เหล็ก
bulletดอกเจาะเจ็ทบอช (Jet Broach)
bulletCBN Cutter
bulletดอกเจาะรางรถไฟ
bulletดอกเจาะคาร์ไบด์ขนาดใหญ่พิเศษ
bulletโฮลซอปลายคาร์ไบด์
bulletก้านจับดอกเจาะ (Tool Holder)
bulletAccessories
bulletดอกสว่าน HSS
bulletดอกสว่านก้านเตเปอร์
bulletดอกผายปาก


FAQ ดอกเจาะแบบกัดรอบวง

  1. อะไรเป็นสาเหตุหลักให้ดอกเจาะแบบกัดรอบวง (Annular cutter หรือ jet broach) เสียหายก่อนเวลาอันควร

สาเหตุหลักที่ทำให้ใบมีดดอกเจาะแบบกัดรอบวงเสียหายก่อนเวลา ก็คืออัตราความเร็วที่ช้าเกินไป การใช้งานเจาะในอัตราความเร็วที่ช้าไปจะลดอายุการใช้งานของดอกเจาะ  การใช้ความเร็วที่พอเหมาะและคงที่ในตลอดชิ้นงานที่เจาะ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุของดอกเจาะ

  1. ทำไมต้องทำความสะอาดเศษผงจากดอกเจาะก่อนทำการเจาะทุก ๆ ครั้ง

     ในระหว่างการเจาะ เมื่อใบมีดเริ่มทำการคว้านเนื้อโลหะ เศษผงจะทะยอยถูกผลักออกมาทางร่องดอกเจาะ ถ้าหากมีการอุดตันหรือมีเศษผงเก่าติดค้างก่อนการเจาะรูครั้งใหม่ อาจทำให้ดอกเจาะเต็มไปด้วยเศษผงและสร้างความเสียหายหรืออันตรายได้

  1. เมื่อใดจึงจะใช้เครื่องเจาะฐานแม่เหล็ก

คุณอาจจะต้องเสียเวลาและประสบกับความยุ่งยากในการนำท่อขนาดใหญ่เข้าไปในฐานเครื่องเจาะเพื่อทำการเจาะ  แต่เครื่องเจาะฐานแม่เหล็ก มีขนาดเล็กสามารถนำเข้าไปเจาะที่ชิ้นงานได้ และยังสามารถใช้ได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน หรือกลับหัว โดยที่ชิ้นงานต้องมีความหนาอย่างน้อย 9.5 mm

  1. แม่เหล็กในเครื่องเจาะฐานแม่เหล็กแข็งแรงพอที่จะเจาะท่อหรือไม่

     เมื่อคุณใช้เครื่องเจาะฐานแม่เหล็ก หากใช้ในงานที่มีโอกาสลื่นไหล เช่นการยึดติดกับชิ้นงานที่มีลักษณะพื้นผิวโค้งเช่น ท่อ แนะนำให้คุณใช้โซ่หรือสายรัดอีกชั้นหนึ่ง โดยรัดไว้ให้แน่นหนากับตัวชิ้นงาน และทำการตรวจสอบก่อนการเจาะ เพื่อป้องกันการลื่นไหล

  1. จะทำอย่างไรไม่ให้เครื่องเจาะฐานแม่เหล็กเกิดการเคลื่อนหรือลื่นไหล

     ตรวจสอบความสะอาดของฐานแม่เหล็กว่าไม่มีเศษผงหรือฝุ่น และยึดติดอยู่กับโต๊ะหรือชิ้นงานอย่างแน่นหนา พื้นผิวที่ยึดติดที่ไม่เรียบจะทำให้แรงยึดเกาะลดลง ซึ่งอาจทำให้การเครื่ื่องเจาะเคลื่อนระหว่างการเจาะได้  วิธีป้องกันสามารถทำได้โดยใช้โซ่หรือสายรัดเพิ่มเติม  และหากเกิดเคลื่อนระหว่างการเจาะและเครื่องไม่หยุดทำงาน  ดอกเจาะอาจจะเกิดการแตกหักเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตรายได้  เครื่องเจาะฐานแม่เหล็กที่ดีจะต้องสามารถหยุดการทำงานได้โดยอัตโนมัติทันทีหากเครื่องเจาะเกิดการเคลื่อนที่

  1. coated cutter เพื่ออะไร หรือ ใบมีดที่ทำจากเหล็กคุณภาพดีมีไว้เพื่ออะไร

     ใบมีดดอกเจาะที่ทำจากเหล็ก  M2 high speed steel.(HSS) ใช้สำหรับชิ้นงานที่มีค่าความแข็ง (BHN) ไม่เกิน 275  ซึ่งหากทำการเคลือบด้วย Titanium nitride หรือสารเคลือบใกล้เคียง จะสามารถเจาะโลหะที่มีค่าความแข็งได้สูงถึง 325 หากชิ้นงานมีค่าความแข็งสูงถึง 350 แนะนำให้ใช้ดอกเจาะที่ทำจาก Cobalt steel (M42) ที่เคลือบด้วย Titanium nitride หรือสารเคลือบใกล้เคียง

  1. อะไรทำให้เศษรูชิ้นงานติดในมีด

     การใช้น้ำยาหล่อเย็นหรือของเหลวสำหรับการเจาะช่วยให้เศษชิ้นงานหลุดออกมาหลังการเจาะ แต่หากเศษชิ้นงานเกิดการติดค้าง มันอาจหมายความว่ามีดเริ่มไม่คมเพียงพอแล้ว ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนดอกสว่านหรือใบมีดใหม่แล้ว

  1. น้ำยาที่ใช้ในการ กัด กลึง เจาะ จำเป็นหรือไม่

น้ายาที่ใช้ในการ กัด กลึง เจาะ เป็นสิ่งจำเป็นในการเจาะอย่างยิ่ง เพื่อรักษาประสิทธิภาพและยืดอายุใช้งานของเครื่องมือ ควรจะใช้ของเหลวชนิดใดชนิดหนึี่่งควบคู่ไปในการเจาะ หรือแม้กระทั่งน้ำเปล่า ก็ยังดีกว่าเจาะโดยไม่มีของเหลวใดๆ

  1. อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเครื่องเจาะฐานแม่เหล็กเกิดหลวมหรือมีชิ้นส่วนหลุด

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ควรจะทำการบำรุงรักษาเครื่องเจาะของคุณตาำมคำแนะนำหรือคู่มือการใช้งาน  เครื่องเจาะฐานแม่เหล็กจำเป็นต้องมีการปรับจูนการเคลื่อนและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้คุณภาพดีที่สุดเป็นระยะๆ หากชิ้นส่วนมีการเสียหายหรือหลุดควรจะทำการทดแทนทันทีเพื่อลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

 
เรื่องน่ารู้ในการเจาะโลหะ

เจาะเหล็กอย่างไรให้ได้คุณภาพ article
วิธีการทำงานของดอกเจาะแบบกัดรอบวง (Annular Cutter) หรือ jet broach
การเลือกเครื่่องมือในการเจาะรู